Den zábavy s Modlanskou skládkou a jejími přáteli 1 ročník


 

Zde je pár fotek z prvního ročníku.

Den je rozdělen do dvou částí.

První dopolední část je určena dětem a rodičům. Začátek je od 9 hod.

Okolní flóru představí „Bylinkový stánek“ – poznáte co je ve stánku za rostliny?Rostliny

Naši myslivci představí suchozemskou faunu a naši rybáři představí tu vodní.Zde se děti dozvědí něco o naší fauně.

Konec dopoledne zakončíme pohádkou divadla Krabice Teplice začátek cca od 11:30

Tento den byl nejteplejším dnem roku 2015.

Umělecký kovář Naši malí hasiči Divadelní představení  Letadla


Druhá část akce je určena pro hudební produkci.

 

Modlanská skládka Hudební produkce II Hlahol Hlahol II

V areálu  k dispozici občerstvení.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.