Komunální volby 2018 Modlansko kandidáti

1.Ing. Lukáš Bartoň

43 let, ekonomický ředitel, Modlany

Jsem ženatý a mám dvě děti. V Modlanech žiji osm let. Čtyři roky jsem členem finančního výboru. Do komunálních voleb jsem se přihlásil, protože chci změnu.

Mezi hlavní změny, které bych chtěl prosadit, patří:
-nastartování komunikace a spolupráce s občany
-využít dotací od státu a EU

-opravu a využití objektu bývalého kina v Modlanech

 -urychlit výstavbu hasičárny (Na výstavbu bych chtěl využít právě již zmíněných dotací od státu či EU. Tyto dotace již byli nabídnuté, ale odmítly se. Podporu státu nebo EU běžně užívají vesnice a města okolo nás, tak proč ne my?)


2.PharmDr. Roman Čech

45 let, lékárník, Suché

 

PharmDr. Roman Čech vystudoval Farmaceutickou fakultu University Karlovy v Hradci Králové a od roku 1997 pracuje jako lékárník v Teplicích. Nyní aktuálně v lékárně Dr.Max u nemocnice. Je ženatý, má tři děti. Společně s rodinou bydlí v obci Suché od roku 2008. Je předsedou  spolku Periferní vidění.

Zájmy: cestování, cyklistika, horolezectví

Spolek Periferní vidění byl založen v roce 2010. Každoročně pořádá v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ jarní úklid okolí obce Suché od nepořádku a černých skládek. Uskutečňuje autobusové zájezdy pro rodiče s dětmi, ale i dospělé na kulturní akce. Převážnou část činnosti spolku však tvoří agenda v rámci procesu EIA a územních řízení. Zde se snažíme o minimalizaci dopadů současného ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Tento dokument, jehož koordinátorem za obec byl v roce 2008 Pavel Rajčan, je důvodem největších nešvarů, které obec v současnosti trápí. Ať to jsou rekreační komplexy pro cizince z Arabských států nebo zastavování katastru obce výrobními a skladovacími halami.3. Oldřich Němec

51 let, technik, Drahkov

Jsem rozvedený, v současné době žiji sedm let s přítelkyní v Drahkově. Narodil jsem se v Roudnici nad Labem.

Zájmy: sport, cestování a zahrada

Mám zkušenosti s prací na Městském úřadě v Roudnici nad Labem, kde jsem pět let zastával funkci referenta Odboru majetku. Mou náplní práce byla administrace dotačních titulů a realizace investičních akcí ve městě. Tuto pozici jsem opustil z důvodů stěhování do Drahkova.

Mou prioritou je zlepšení situace pro pěší a cyklisty v návaznosti na spojení našich obcí s Teplicemi. Dále mi záleží na zlepšení a rozšíření volnočasových ploch a objektů v obcích. Přál bych si, aby se nám v našich obcích žilo klidně a spokojeně.


 

4.Zuzana Fofoňková

19 let, studentka, Modlany

 

Jsem čerstvá absolventka teplického gymnázia, jež míří na místní vysokou školu UJEP na pedagogickou fakultu. Díky tomu, že jsem se rozhodla zůstat doma, tak bych se ráda aktivně zapojila do dění na Modlansku. Mou hlavní prioritou je komunikace s občany, zmodernizování vesnice a zvelebení našeho okolí.
Zájmy: psaní knih, historie, čas s přáteli

 


5.Petra Bažantová

37 let, na mateřské dovolené, Modlany

 

Původně pocházím z Oseka, ale již dlouhou dobu jsou Modlany mojí srdcovou záležitostí. Necelých 5 let jsou mým zaměstnavatelem dva malí rošťáci. Předtím jsem však pracovala pro mBank jako školitel v callcentru v Polsku a následně po té jako Customer Care Specialist (reklamační oddělení) na centrále v Praze.

Zájmy: čas s dětmi v přírodě, pohybové aktivity, ruční práce

Uvítala bych, kdyby na Modlansku bylo více místa pro trávení času s dětmi a to jak v létě, tak na zimu. Mezi mé priority také spadá oprava a znovu využití budovy KINA.


6. Ing. Martin Richter

51 let, vedoucí provozu, Drahkov

 

Mám vystudovaný obor veřejná správa a regionální rozvoj. Moje pracovní zkušenosti jsou především s vedením týmu lidí.

Dlouhá léta se věnuji sportovní a kulturní činnosti pro děti, mládež a širokou veřejnost.  Jsem předsedou sportovní organizace, která je více jak 50 let  majitelem hradu Doubravka.

V této oblasti se mi podařilo získat zkušenosti s podáváním žádostí o dotace od obcí s rozšířenou působností, krajského úřadu, ale i ministerstva kultury. Jak pro samotné aktivity, tak i opravy a rekonstrukce hradu Doubravka. V kontaktu jsem také s generálním ředitelem Regionální rozvojové agentury ústeckého kraje. Dokážu využívat probační službu pro poskytnutí pracovních sil na obecně prospěšné práce, za které se neplatí.

Příkladem jsou Sportovní den na hradě, běh na Doubravku a Milešovku, nebo Z pohádky do pohádky, beatové koncerty, či koncert Severočeské filharmonie. V Krušnohorském divadle pořádáme tradiční Ples sportovců.


7. MUDr. Michaela Čechová Nešporová

45 let, zubní lékař, Suché

 

Jsem vdaná, mám tři školou povinné děti. Pracuji jako stomatoložka v Ústí nad Labem. V rodinném domě v Suché bydlíme od roku 2008. Mým oblíbeným sportem je basketbal, v posledních pěti letech se však věnuji již pouze trenérské činnosti v BK Teplice, momentálně u družstva mladších žáků. Od roku 2010 jsem členkou spolku Periferní vidění, který se zabývá ochranou přírody a životního prostředí na Modlansku, pořádá akce pro děti i dospělé, zajímá se o občanské dění v obci – sleduje práci zastupitelstva, monitoruje masivní skupování pozemků arabskými vlastníky a zákonnými prostředky (účastí v řízení EIA, účastí v územních a stavebních řízeních) trvá na dodržování zákonů naší země i pro tyto vlastníky. V posledním období se pak spolek aktivně účastní odporu proti výstavbě výrobního a skladovacího areálu za obcí Suché při nájezdu na rychlostní silnici Praha – Teplice.
Já sama jsem v letech 2011-2014 působila v zastupitelstvu obce po boku paní Podzimkové, bohužel pouze v menšinové opozici. V nadcházejícím období bych se ráda podílela na tvorbě nového územního plánu (právě jeho neuvážené rozšíření v roce 2009 umožnilo dnešní masivní zástavbu). Také bych se chtěla zasadit o vytvoření plánu rozvoje obce na období několika let dopředu (10- 20let), aby bylo jasné, jak chceme naši obec měnit, co zásadního chceme v obci budovat. Součástí takové to vize, by měla být úprava center obcí, budování odpočinkových zón, vzájemné propojení jednotlivých obcí pro pěší. V rámci této vize chci například prosadit již několik let slibované propojení Drahkov – Teplice (variantou povalového chodníku).


8. Josef Popelka

42 let, vedoucí směny, Modlany

 

Jsem ženatý a mám dvě děti. Pracuji pro firmu Ideal Standart.  Od narození žiju v Modlanech.

Zájmy: sport a rodina

Mou prioritou je podpora činnosti dětí a mládeže formou sportovních a volnočasových aktivit. Za důležité pak  považuji bezpečnost občanů a opravu budovy bývalého kina a jeho okolí.


9. Ing. Petr Zedínek

47 let, obchodní zástupce, Modlany

 

Jsem ženatý a mám dvě dcery. Zaměstnán jsem jako obchodní zástupce u teplické firmy AGC.
Zájmy: sport, trávení času s rodinou

Mezi mé priority patří využití a oprava prostorů bývalého kina.